Barcode Printer & Consumable

Barcode Printer หรือเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ ลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ใช้ความร้อนในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสื่อต่างๆ ที่ทำขึ้นมาสำหรับใช้งานกับตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะมีความละเอียดของหัวพิมพ์อยู่ระหว่าง 200 - 600 dpi 

Barcode Printer

 • Barcode Printer Zebra ZD220
  0.00 ฿
 • Barcode Printer Zebra ZD230
  0.00 ฿
 • Barcode Printer Zebra ZD420
  0.00 ฿
 • Barcode Printer Zebra ZD500R
  0.00 ฿
 • Barcode Printer Zebra ZT410
  0.00 ฿
 • Barcode Printer Zebra ZT420
  0.00 ฿
 • Barcode Printer Zebra ZT610
  0.00 ฿
 • Barcode Printer Zebra ZT620
  0.00 ฿

Platen roller

 • Platen Roller Zebra ZT410
  0.00 ฿
 • Platen Roller Zebra ZT420
  0.00 ฿

Print head

 • Print Head SATO S84-EX
  0.00 ฿
 • Print Head SATO CL4e
  0.00 ฿
 • Print Head SATO CL6NX
  0.00 ฿
 • Print Head SATO CL4NX
  0.00 ฿
 • Print Head Zebra Z4Mplus
  0.00 ฿
 • Print Head Zebra 105L
  0.00 ฿
 • Print Head Zebra S4M
  0.00 ฿
 • Print Head Zebra ZM600
  0.00 ฿
 • Print Head Zebra ZM400
  0.00 ฿
 • Print Head Zebra ZT420
  0.00 ฿
 • Print Head Zebra ZT410
  0.00 ฿
 • Print Head Zebra ZT230
  0.00 ฿
Visitors: 32,955