Thermal Ribbon ARMOR

Thermal Ribbon Armor เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ผลิตฟิล์มคาร์บอน เพื่อผลิตเป็นเทปริบบิ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ดีด และมาพัฒนาผลิตเป็นหมึกพิมพ์บาร์โค้ดในภายหลัง Ribbon Armor ที่เราจำหน่ายมีดังนี้

Visitors: 136,571