ตัวเลขทองเหลือง (Metal Type)

รหัสสินค้า : ตัวเลขทองเหลือง (Metal Type)

ตัวเลขทองเหลือง (Metal Type)

ตัวเลขทองเหลือง ตัวอักษรทองเหลือง ตัวอักษรตัวเลขเหล็ก ชนิดมาตรฐาน มีให้เลือกหลายแบบ เหมาะกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ, เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต Hot Stamp, เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต Hot Ink Roll โดยตัวเลข และ ตัวหนังสือที่ถูกแกะขึ้นจากเครื่อง CNC Engraving machine ที่ทันสมัย

Download Brochure

Download Price list

จำนวน
ราคา


0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 33,063