Rewinder คืออะไร | มีประโยชน์อย่างไร

Rewinder คือเครื่องม้วนสติ๊กเกอร์ เป็นเครื่องที่ใช้ม้วนเก็บสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ เครื่องม้วนสติ๊กเกอร์ทำงานพร้อมกันกับขณะที่เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดพิมพ์ ไม่ต้องคอยพับหรือม้วนสติ๊กเกอร์ให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน เหมาะสำหรับกรอม้วนบาร์โค้ดและฉลากสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ส่งเสริมปริมาณการผลิตจำนวนมากต่อวัน ส่วนวิธีการใช้งานก็เพียงวางตัวเครื่องม้วนสติ๊กเกอร์ไว้ด้านหน้าเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แล้วนำแถบกระดาษสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้ว สอดกับแถบสติ๊กเกอร์ใต้แกนสีขาวบนตัวเครื่องม้วนสติ๊กเกอร์ จากนั้นเปิดสวิตช์เริ่มการทำงาน เมื่อมีการพิมพ์ฉลากออกมา เครื่องจะทำงานม้วนเก็บสติ๊กเกอร์อัตโนมัติ และจะหยุดทำงานทันทีเมื่อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดหยุดทำงาน

เครื่องม้วนสติ๊กเกอร์ หมุนด้วยมอเตอร์ที่แข็งแรงทนทาน ไม่ทำให้ข้อมูลรายละเอียดเสียหายหรือเสียรูปในขณะกรอม้วนสติ๊กเกอร์ รองรับการใช้งานได้เป็นอย่างดี โครงสร้างเครื่องแข็งแรงทนทานรองรับงานหนักปริมาณมาก วิธีการใช้งานเครื่องม้วนสติกเกอร์ก็ไม่ยุ่งยาก เพียงนำแถบกระดาษสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์ออกมาเรียบร้อยแล้วติดเข้ากับตัวเครื่องและเปิดสวิตช์เริ่มการทำงาน การบำรุงดูแลอุปกรณ์ไม่ยุ่งยาก ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ลดพนักงานที่คอยเฝ้าและเก็บม้วนสติกเกอร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังประหยัดพื้นที่การจัดเก็บสติ๊กเกอร์ที่พิมพ์แล้วไปในตัว เพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตให้ทำงานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เหมาะกับธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงกลางที่ต้องการติดสติ๊กเกอร์จำนวนมาก

Visitors: 71,405