ลดเวลาติดฉลาก ด้วยเครื่องลอกสติ๊กเกอร์

ฉลากสินค้าหรือสติ๊กเกอร์ที่ติดบนสินค้า คือแถบที่ระบุข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น วันที่ผลิต วิธีการใช้งาน คำเตือน รวมไปถึงหมายเลขทางการค้า การมีฉลากที่ระบุข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าจะช่วยประกอบการตัดสินใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น เมื่อฉลากสินค้ามีความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้า ดังนั้นกระบวนการขั้นตอนในการติดฉลากสินค้าก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับทางฝั่งผู้ขายหรือผู้ประกอบการ และในการติดฉลากสินค้าก็มักจะพบปัญหาเรื่องการสูญเสียของเวลาในการทำงานหรือถ้าพูดอย่างง่ายๆ ก็คือ เสียเวลาในการลอกสติ๊กเกอร์ออกมาติดที่บรรจุภัณฑ์สินค้าเป็นหลักเพราะปัญหาส่วนใหญ่เลยที่พบ เช่น ต้องคอยมานั่งแกะสติ๊กเกอร์แต่ละดวง ทำให้มีรอยนิ้วมือหรือมีรอยคราบเปื้อนบนฉลาก ทำให้ฉลากสินค้ามีรอยคราบสกปรก ไม่สวยงาม 

ดังนั้นการนำเครื่องลอกสติ๊กเกอร์เข้ามาช่วยในการทำงานในการติดสติ๊กเกอร์จะสามารถช่วยเรื่องการลดเวลาสูญเสียในการติดฉลากสินค้าลงได้เพราะ... 

- เครื่องลอกสติ๊กเกอร์สามารถหมุนม้วนสติ๊กเกอร์เองได้โดยอัตโนมัติ

- ผู้ใช้งานสามารถดึงสติ๊กเกอร์หรือฉลากสินค้าออกมาได้อย่างง่าย โดยตัวสติ๊กเกอร์หรือฉลากสินค้าจะไม่มีรอยมือหรือคราบเปื้อน

- เครื่องลอกสติ๊กเกอร์เป็นระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ง่าย ผู้ใช้งาน 1 คนสามารถจะจะลอกสติ๊กเกอร์หรือฉลากสินค้าออกมาติดบนบรรจุภัณฑ์ได้เป็นจำนวนมาก

- เครื่องลอกสติ๊กเกอร์บางรุ่นมี photosensor เพื่อให้สามารถเลื่อนม้วนสติ๊กเกอร์หรือฉลากสินค้าได้ถูกต้องและสม่ำเสมอ

สำหรับเครื่องลอกสติ๊กเกอร์ที่ทาง สมาร์ท ไอเดนทิฟาย จำหน่ายนั้นมีหลากหลายขนาด และการนำไปใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติมของเครื่องลอกสติ๊กเกอร์เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์โดยตรงคอยให้คำปรึกษากับคุณ โทร.02-136-9171-4
 
Visitors: 71,401