Barcode Printer & Consumable

Barcode Printer เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คือเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ ลักษณะการทำงานของเครื่องพิมพ์ ใช้ความร้อนในการพิมพ์บาร์โค้ดลงบนสื่อต่างๆ ที่ทำขึ้นมาสำหรับใช้งานกับตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะมีความละเอียดของหัวพิมพ์อยู่ระหว่าง 200 - 600 dpi 
Zebra Printer
Zebra Platen roller
Zebra Print head
SATO Print head
Visitors: 30,838