Label Applicator

Label Applicator คือเครื่องติดสติ๊กเกอร์หรือเครื่องติดฉลากสินค้าแบบอัตโนมัติ ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาการทำงานในสายงานการผลิต สามารถเลือก Option การติดฉลากได้หลายรูปแบบ มีความรวดเร็วในการติดฉลากสินค้าและมีความแม่นยำในการติดฉลาก ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในสายงานการผลิตในปัจจุบัน

Label Applicator EME

 • Label Applicator Model SO-2120
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Series 2000/120
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Series 2000/200
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Series 3000
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Series 4000/120
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Series 4000/200
  0.00 ฿
 • Series 4000/250
  0.00 ฿
 • Series 4000/300
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Series 4000/PFP
  0.00 ฿

Label Applicator ARCA

 • Label Applicator Model Basic 120
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Dynamic 120
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Easy 20
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Evolution 50
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Wind 100
  0.00 ฿
 • Label Applicator Model Flash 150
  0.00 ฿
Visitors: 56,040