ตัวเลขทองเหลือง

ตัวเลขทองเหลือง (Metal Type)

ตัวเลขทองเหลือง ตัวอักษรทองเหลือง ตัวอักษรตัวเลขเหล็ก ชนิดมาตรฐาน มีให้เลือกหลายแบบ เหมาะกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ, เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต Hot Stamp, เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต Hot Ink Roll โดยตัวเลข และ ตัวหนังสือที่ถูกแกะขึ้นจากเครื่อง CNC Engraving machine ที่ทันสมัย

3mm T-Type and R-Type Brass metal types for every model and every brand of Coding Machine.

Download Brochure

Visitors: 30,812